ริช โปรดักส์ คอร์ปอเรชั่น (สหรัฐอเมริกา)

บริษัท ริช โปรดักส์ คอร์ปอเรชั่น (สหรัฐอเมริกา) ถือกำเนิดในปี ค.ศ. 1945 พร้อมๆ กับ การค้นพบวิปปิ้งครีมที่ผลิตจากไขมันพืชเป็นครั้งแรกของโลก ขณะนั้น มร โรเบิร์ต อี ริช ได้นำทีมค้นคว้าวิจัยสู่การค้นพบไขมันพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถนำมาทดแทนไขมันนมวัวในการตีเป็นวิปปิ้งครีมได้ ไขมันพืชดังกล่าวก็คือน้ำมันถั่วเหลืองนั่นเอง มร. ริช พบว่าน้ำมันถั่วเหลืองมีองค์ประกอบที่สามารถแช่แข็ง ละลาย และตีเป็นวิปครีมได้ ผลลัพธ์ที่ได้จึงถูกขนานนามทันทีว่า "วิปปิ้งครีมน้ำมันถั่วเหลืองมหัศจรรย์" นับเป็นวิวัฒนาการที่พลิกโฉมหน้าอุตสาหกรรมอาหารสู่อุตสาหกรรมอาหารที่ปราศจากไขมันนมวัวและการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งทันที วิปปิ้งครีมจากน้ำมันถั่วเหลืองจึงถูกเรียกว่า Rich's Non-dairy Whip Topping หรือ ริชส์ วิปท้อปปิ้งที่ปราศจากไขมันนมวัว และเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นรากฐานสำคัญสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดของกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าที่ปราศจากนมวัวของริชส์

ปัจจุบัน วิญญาณแห่งการต่อสู้และบุกเบิกสิ่งใหม่ๆ ของ มร.โรเบิร์ต อี ริช ยังคงเป็นนำแรงผลักดันที่นำธุรกิจในเครือของริชทั้งหมด (ซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวริช) สู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง จากนวัตกรรมของริชส์ที่สร้างประวัติศาสตร์ใหม่สู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมอาหาร สู่การมุ่งมั่นสู่การบริการที่เป็นหนึ่งภายใต้พันธสัญญา "เราแคร์และใส่ใจลูกค้าแบบคนในครอบครัวเดียวกัน" และการเติบโตทางธุรกิจในตลาดโลก