ริช เต้าฮวยมะพร้าวอ่อน
คัสตาร์ดชาเขียว
คัสตาร์ดช็อกโกแลต